Monthly Archives: June 2016

Nota intalnire cu reprezentantii FNSA de la Ministerul Muncii din data de 27 iunie 2016, orele 15.30

     Buna ziua,

     Va transmitem in anexa nota intalnirii care a avut loc la ministerul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice cu reprezentantii FNSA in data de 27 iunie a.c., orele 15.30.

     Cu deosebita consideratie,

Cabinet Secretar de Stat
Str. Dem.I.Dobrescu, nr. 2-4, sector 1, Bucuresti, Romania, 010026
Telefon: 021.310.30.32
Fax: 021.314.84.22
E-mail: cabinet.secretardestat@mmuncii.ro
www.mmuncii.gov.ro

pdf Nota intalnire FNSA 27 iunie ora 15:30
pdf Lista prezenta intalnire FNSA

CONVOCATOR sedinta Consiliu Sindical 01 iulie 2016 (vineri), ora 14

     CONVOCATOR
     In conformitate cu prevederile art.24 si art.25 din STATUTUL sindicatului, va convocam sa participati la sedinta CONSILIULUI SINDICAL care va avea loc in data de 01 iulie 2016 (vineri), intre orele 14,00 – 16,00 la Primaria Municipiului Timisoara, Bd. C.D.Loga nr.1, jud. Timis, in sala de sedinte a Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
     Consiliul Sindical se compune din cei 5 membri ai Comitetului Sindical si cate 1 responsabil sindical de la grupele sindicale din institutiile publice, directiile ori serviciile publice cu personalitate juridica.
     In caz de nestatutaritate (lipsa cvorum), se convoca din nou CONSILIUL SINDICAL, pentru aceeasi data, in aceeasi locatie, pentru ora 14,15.

     ORDINEA DE ZI:
     1. Analiza strangerii de semnaturi in vederea participarii la actiunile de protest organizate de catre Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie (FNSA):
          – greva generala de o ora in data de 05.07.2016 (o ora intrerupta activitatea),
          – greva generala de o zi in data de 12.07.2016 (o zi intrerupta activitatea),
          – greva generala pe termen nelimitat incepand cu data de 19.07.2016 (intreruperea activitatii);
     2. Raportul de activitate al presedintelui sindicatului pe sem. II 2015 si pe sem. I 2016;
     3. Raportul financiar pe anul 2015;
     4. Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2015;
     5. Aprobarea bugetului sindicatului pe anul 2016;
     6. Demersuri la instantele de judecata;
     7. Diverse.

Presedinte SINDICAT
Jurist Tiberiu Negrei

     IMPORTANT:
     1. Avand in vedere pct. 1 de pe ordinea de zi, va rugam sa transmiteti pana la data de 30.06.2015 (joi), ora 15 la sediul sindicatului din Timisoara, pe fax: 0256/247488, 0256/247487 sau email: moc.oohay@mitidnis, moc.liamg@mitidnis, TABELUL NOMINAL CU SEMNATURI in vederea participarii la actiunile de protest organizate de FNSA (modelul atasat).

     2. De la fiecare primarie, respectiv serviciu public aflat in subordinea consiliului local, va participa, la sedinta Consiliului Sindical din data de 01 iulie 2016 (vineri), responsabilul sindical (sau alt membru de sindicat, acolo unde nu a fost desemnat responsabilul sindical);

     3. Fiecare responsabil sindical va prezenta pana/sau la sedinta Consiliului Sindical din data de 01 iulie 2016, in scris, o INFORMARE cu privire la:
          a- daca in urma controlului Curtii de Conturi, angajatorul a emis dispozitii de imputare/sau de recalculare a salariilor (in acest caz dispozitiile de imputare/sau de recalculare a salariilor trebuie transmise urgent la sindicat pentru a fi contestate in termenul legal);
          b- punerea in executare a hotararilor judecatoresti cu privire la unele drepturi banesti:
De exemplu, cu privire la sporul de dispozitiv:
– daca a fost achitat integral, conform hotararilor judecatoresti irevocabile sau daca exista restante neachitate;
– daca a fost inclus in salariu, conform Legii nr.330/2009 si a OUG nr. 1/2010 (ca suma compensatorie);
– daca in prezent este mentinut in salariu.

     4. Potrivit Statutului sindicatului:
          a) sedintele Consiliului Sindical sunt considerate statutar intrunite daca sunt prezenti:
               – 2/3 din totalul membrilor Consiliului Sindical, la prima convocare;
               – 1/2 din totalul membrilor Consiliului Sindical, la a doua convocare.
          b) atat la prima convocare cat si la a doua convocare, delegatii care, din orice motiv, nu pot participa personal, pot da imputernicire scrisa oricarui alt membru de sindicat, indiferent de functia acestuia, sa-l reprezinte si sa voteze in cadrul Consiliului Sindical.

     5. Formularul tipizat de imputernicire pentru responsabilii sindicali care nu vor putea fi prezenti la sedinta din 01 iulie 2016 este ANEXAT prezentei convocari;

     6. VA RUGAM SA NE CONFIRMATI PREZENTA DVS. la sedinta Consiliului Sindical din data de 01 iulie 2016 (vineri), PANA CEL TARZIU JOI, 30 iunie 2016, ora 15,00, la fax: 0256/247.488, 0256/247.487 sau mail: moc.oohay@mitidnis, moc.liamg@mitidnis;

     7. In cazul in care dupa prima convocare, din numarul confirmarilor de participare la sedinta Consiliului Sindical din 01 iulie 2016, rezulta lipsa cvorumului de 2/3 din totalul membrilor Consiliului Sindical, pentru ca sedinta sa nu fie nestatutara se face o a doua convocare a Consiliului Sindical in sedinta, pentru aceeasi data 01 iulie 2016, ora 14,15.

Cu stima,
Jurist NEGREI TIBERIU
Presedinte SINDICAT PMT
0729085938

doc Imputernicire Sedinta C.S.
pdf Tabel semnaturi
pdf Comunicat FNSA Guvernul Romaniei desconsidera salariatii din administratia publica locala

ACTIUNI PROTEST F.N.S.A. (tabel strangere semnaturi)

STIMATI COLEGI !!!

     FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR DIN ADMINISTRATIE (FNSA) a sesizat (notificat) in scris Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV), prin adresa nr. 36/13.06.2016 (atasata), DECLANSAREA CONFLICTULUI DE MUNCA LA NIVEL DE SECTOR DE ACTIVITATE “ADMINISTRATIE PUBLICA”, ca urmare a refuzului Guvernului Romaniei de a solutiona revendicarile salariatilor din primariile si consiliile judetene (procedura conciliere).

     Citam din adresa nr. 36/13.06.2016:
“In conditiile in care niciuna din revendicarile noastre nu au fost solutionate in mod favorabil de catre Guvernul Romaniei, dimpotriva, prin adoptarea OUG nr. 20/2016 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, personalul care îsi desfasoara activitatea în consiliile judetene si primariile de pe întreg teritoriul tarii a fost vadit discriminat în raport cu angajatii din administratia centrala (care au beneficiat de cresteri salariale de pâna la 70%),
Constatând dezinteresul manifestat de catre reprezentantii Guvernului României fata de problemele majore cu care se confrunta salariatii din sectorul nostru de activitate si fata de situatia disperata în care se afla acestia ca urmare a faptului ca sunt si ramân cea mai slab platita si discriminata categorie de salariati din sistemul bugetar,
FNSA a hotarat declansarea conflictului colectiv de munca.

     Revendicarile FNSA:
1. Acordarea normei de hrana pentru toti salariatii din administratia publica locala – acolo unde resursele bugetare permit acest lucru. Prin aceasta modificare legislativa se elimina discriminarile ca din acelasi buget local al unei institutii, unii salariati primesc acest drept iar altii nu.
2. Acordarea voucherelor de vacanta pentru salariatii din administratia publica locala.
3. Tinând cont de faptul ca salariile functionarilor publici si ale personalului contractual din administratia publica locala sunt mai mici decât cele din administratia publica centrala, majoritatea angajatilor din administratia publica locala având venituri salariale brute apropiate ca valoare sau chiar egale cu salariul minim brut pe economie (1.250 lei de la 01 mai 2016), solicitam majorarea salariilor de baza ale functionarilor publici si ale personalului contractual din administratia publica locala cu 25 %.
4. Eliminarea în totalitate a Art 3 indice 1 alin (4) din OUG nr. 20/2016.”

In temeiul art.168 si urmatoarele din Legea nr. 62/2011, va solicitam sa luati act de prezenta notificare privind declasarea conflictului de munca la nivelul sectorului de activitate – administratie publica si sa dispuneti convocarea procedurii de conciliere in conditiile legii.
In cazul refuzului concilierii conflictului ori in cazul in care nu se va ajunge la un acord privind revendicarile noastre, Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie va proceda la declansarea si organizarea actiunilor de protest, care vor culmina cu greva generala pe termen nelimitat si vor bloca activitatea in administratia publica locala, dupa cum urmeaza:
– greva generala de o ora în data de 05.07.2016;
– greva generala de o zi în data de 12.07.2016;
– greva generala pe termen nelimitat începând cu data de 19.07.2016.”

     IMPORTANT !!!
     Avand in vedere cele de mai sus si inscrisurile atasate, va rugam sa transmiteti pana la data de 30.06.2015 (joi), ora 15 la sediul sindicatului din Timisoara, pe fax: 0256/247488, 0256/247487 sau email: moc.oohay@mitidnis, moc.liamg@mitidnis, TABELUL NOMINAL CU SEMNATURI in vederea participarii la actiunile de protest organizate de FNSA (modelul atasat).

Va multumim.

Jurist Negrei Tiberiu
Presedinte Sindicat PMT
Vicepresedinte FNSA
0729085938

doc Tabel Semnaturi
pdf Comunicat greva 14.06.2016
pdf Comunicat FNSA procedura conciliere si conflict de munca 13.06.2016