Monthly Archives: March 2018

Legea nr. 78/28.03.2018 privind EXONERAREA personalului platit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentand venituri de natura salariala

Va comunicam:

  1. Legea nr. 78/28.03.2018 privind EXONERAREA personalului platit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentand venituri de natura salariala (publicata in MO nr. 276/28.03.2018) care intra in vigoare la 3 zile de la publicare.
    Citam:
    “Art. 2. – (1) Se aproba exonerarea de la plata pentru sumele reprezentand venituri de natura salariala incasate in temeiul unor acte administrative sau clauze ale contractelor/acordurilor colective de munca in vigoare la data platii acestor drepturi, sume considerate a fi incasate nelegal si pe care personalul prevazut la art. 1 trebuie sa le restituie drept consecinta a constatarii de catre Curtea de Conturi sau alte structuri/institutii cu atributii de control a unor prejudicii.
    (2) Sumele recuperate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ca urmare a deciziilor prevazute la alin. (1), nu se restituie.
    (3) Se exonereaza de la plata si impozitul pe venit, contributiile sociale si obligatiile fiscale accesorii drepturilor de natura salariala prevazute la alin. (1), consecinta a constatarii Curtii de Conturi sau a altor structuri/institutii cu atributii de control a unor prejudicii, atat pentru salariati, cat si pentru angajatorii acestora.”
  2. Adresa FNSA nr. 237/30.03.2018 (precizari aplicare Lege nr. 78/2018 – exonerare).

IMPORTANT: Daca s-au emis de catre Primari dispozitii de imputare si s-au comunicat catre salariati (functionari publici si personal contractual), va solicitam sa le trimiteti urgent la SINDICAT, pe e-mail sau fax, pentru a putea fi contestate in termenul legal.

Pe toti cei care doresc sa se inscrie in organizatia noastra sindicala, va rugam sa luati legatura cu reprezentantii sindicatului (tel: 0256.247.488, 0256.247.487 sau 0729.085.938), sa completati formularul de inscriere (adeziune) atasat si sa trimiteti adeziunile la sindicat, pe email sau fax, urmand sa luam legatura cu Dumneavoastra.

Cu respect,
Jurist NEGREI TIBERIU
Presedinte Sindicat PMT
Vicepresedinte FNSA
0729.085.938
0787.594.816

pdf Lege 78/2018 exonerare bugetari plata sume venituri natura salariala
pdf Adresa precizari aplicare Lege 78/2018 – exonerare
doc Model Adeziune

Adresa FNSA nr. 236/20.03.2018 catre grupurile parlamentare (Legea nr. 153/2017)

Va comunicam Adresa FNSA nr. 236/20.03.2018 catre grupurile parlamentare – privind initierea unui proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Pe toti cei care doresc sa se inscrie in organizatia noastra sindicala, va rugam sa luati legatura cu reprezentantii sindicatului (tel: 0256.247.488, 0256.247.487 sau 0729.085.938), sa completati formularul de inscriere (adeziune) atasat si sa trimiteti adeziunile la sindicat, pe email sau fax, urmand sa luam legatura cu Dumneavoastra.

Cu respect,
Jurist NEGREI TIBERIU
Presedinte Sindicat PMT
Vicepresedinte FNSA
0729.085.938
0787.594.816

pdf Propuneri modificare Lege 153 din 2017 – FNSA martie 2018
doc Model adeziune