Monthly Archives: January 2019

Ajutoare sociale membrii sindicat 2019

STIMATI COLEGI !!!

Va INFORMAM ca membrii de sindicat beneficiaza in anul 2019 de AJUTOARE SOCIALE, din fondurile sindicatului, la CERERE, conform Deciziei Comitetului Sindical nr. 1/25.01.2019 referitoare la acordarea de ajutoare sociale membrilor de sindicat in anul 2019, pe care o atasam.

Va rugam sa afisati la loc vizibil Decizia nr. 1/25.01.2019 pentru informarea tuturor membrilor de sindicat.

Membrii de sindicat trebuie sa aiba un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni in sindicat, iar evenimentul pentru care se solicita ajutorul social sa nu se fi produs cu mai mult de 6 luni in urma, de la data solicitarii.

EVENIMENTE:
casatoria membrului de sindicat, nasterea unui copil al membrului de sindicat, pensionarea membrului de sindicat, decesul membrului de sindicat, respectiv decesul sotului, sotiei ori decesul unei rude de gradul I al membrului de sindicat (parinte, copil), boala grava a membrului de sindicat, sotului/sotiei sau copilului acestuia, Sarbatoarea Craciunului.

Solicitarile membrilor de sindicat pentru acordarea de ajutoare sociale vor contine actele doveditoare, copia cartii de identitate, copia fluturasului de salariu din ultima luna, contul bancar IBAN in care sa se vireze ajutorul social, viza responsabilului sindical, telefonul de contact al solicitantului.

IMPORTANT:
Membrul de sindicat care solicita ajutorul (in termen de maximum 6 luni de la producerea evenimentului) trebuie sa detina calitatea de membru de sindicat atat la data producerii evenimentului cat si la data solicitarii ajutorului social.

Referitor la acordarea ajutorului social cu ocazia Sarbatorii Craciunului 2018 !!!

Asa cum s-a mai precizat, solicitarile membrilor de sindicat se pot face INDIVIDUAL sau COLECTIV, incepand cu luna decembrie 2018 pana la data de 25 iunie 2019.

Daca exista acordul membrilor de sindicat, se poate face o CERERERE COLECTIVA privind acordarea ajutorului social cu ocazia Sarbatorii Craciunului 2018, care va fi semnata de toti membrii de sindicat.

In CEREREA COLECTIVA se va indica O PERSOANA cu CNP si CONT BANCAR unde se va vira suma totala.

La CEREREA COLECTIVA se vor atasa fluturasii de salariu din ultima luna pentru toti membrii de sindicat.

Pe toti cei care doresc sa se inscrie in organizatia noastra sindicala, va rugam sa luati legatura cu reprezentantii sindicatului (tel: 0256.247.488, 0256.247.487 sau 0729.085.938), sa completati formularul de inscriere (adeziune) atasat si sa trimiteti adeziunile la sindicat, pe email sau fax, urmand sa luam legatura cu Dumneavoastra.

Cu respect,
Jurist NEGREI TIBERIU
Presedinte Sindicat PMT
Vicepresedinte FNSA
0729.085.938

pdf Ajutoare sociale 2019
doc Model adeziune

Adresa nr.100 / 09.01.2019 – solicitare acordare INDEMNIZATIA DE HRANA incepand cu data de 01 DECEMBRIE 2018 si in continuare

STIMATI COLEGI !!!

Va transmitem adresa nr.100 / 09.01.2019 a subscrisului Sindicat PMT prin care solicitam Primarilor, in temeiul art.18 alin. (1) din Legea-cadru nr.153 / 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, sa acorde INDEMNIZATIA DE HRANA incepand cu data de 01 DECEMBRIE 2018 si in continuare.

Va rugam:

  1. sa mentionati, in scris, pe prima pagina, denumirea LOCALITATII, respectiv in dreptul Primarul Municipiului/Orasului/Comunei …….. (spre ex. TIMISOARA);
  2. sa inregistrati adresa, in 2 exemplare, cate 1 ex. pentru primar si 1 ex. pentru responsabilul sindical;
  3. sa transmiteti, la sindicat, adresa cu nr. de inregistrare de la dvs. (numai prima pagina), pe mail sau fax.

Pe toti cei care doresc sa se inscrie in organizatia noastra sindicala, va rugam sa luati legatura cu reprezentantii sindicatului (tel: 0256.247.488, 0256.247.487 sau 0729.085.938), sa completati formularul de inscriere (adeziune) atasat si sa trimiteti adeziunile la sindicat, pe email sau fax, urmand sa luam legatura cu Dumneavoastra.

Cu respect,
Jurist NEGREI TIBERIU
Presedinte SINDICAT PMT
Vicepresedinte FNSA

0729.085.938 / 0787.594.816

pdf Adresa nr.100 din 09.01.2019
pdf Referat aprobat – indemnizatie de hrana – decembrie 2018 – Primaria Cluj-Napoca
doc Model adeziune