Convocator sedinta Consiliu Sindical 31 august 2018 (vineri), ora 14:00

CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile art.24 si art.25 din STATUTUL sindicatului, va convocam sa participati la sedinta CONSILIULUI SINDICAL care va avea loc in data de 31 august 2018 (vineri), incepand cu ora 14:00 la biroul Sindicatului PMT din Timisoara, str. 20 Decembrie 1989, nr. 2, ap. 10 (tasta 1 interfon) – in spatele Primariei Municipiului Timisoara.
Consiliul Sindical se compune din cei 3 membri ai Comitetului Sindical si cate 1 responsabil sindical de la grupele sindicale din institutiile publice, directiile ori serviciile publice cu personalitate juridica.
In caz de nestatutaritate (lipsa cvorum), se convoca din nou CONSILIUL SINDICAL, pentru aceeasi data, in aceeasi locatie, pentru ora 14:15.

ORDINEA DE ZI

 1. Analiza acordarii / neacordarii voucherelor de vacanta pe anul 2018, conform art.9 alin.(3) din OUG nr.90/2017, aprobata prin Legea nr.80/2018, OUG nr.46/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr.8/2009, aprobata prin Legea nr.173/2015 si HG nr.940/2017; adresa nr. 777/31.05.2018 prin care solicitam Consiliilor Locale si Primarilor sa aprobe in prima sedinta a consiliilor locale care are pe ordinea de zi rectificarea bugetului pe anul 2018, fondurile necesare acordarii voucherelor de vacanta (adresa a fost transmisa pe e-mail in zilele de 31.05.2018, 04.06.2018 si postata aici pe site in 31.05.2018);
 2. Raportul de activitate al presedintelui sindicatului pe sem. I 2018;
 3. Raportul financiar pe anul 2017 si pe sem. I 2018;
 4. Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2017;
 5. Aprobarea bugetului sindicatului pe anul 2018;
 6. Demersuri la instantele de judecata;
 7. Diverse.

Presedinte SINDICAT
Jurist Tiberiu Negrei

IMPORTANT

 1. Avand in vedere pct. 1 de pe ordinea de zi, IN VEDEREA ANALIZEI acordarii / neacordarii voucherelor de vacanta pe anul 2018 precum si stabilirii DEMERSURILOR CE SE IMPUN pentru acordarea acestora, va rugam sa transmiteti / comunicati la sediul sindicatului din Timisoara (pe email sau pe fax la nr. 0256.247.488 sau 0256.247.487), RASPUNSUL solicitat prin adresa nr.777/31.05.2018 (anexata) precum si (cei care nu au transmis) adresa nr.777/31.05.2018 cu nr. de inregistrare de la institutie.
 2. De la fiecare primarie, respectiv serviciu public aflat in subordinea consiliului local, va participa, la sedinta Consiliului Sindical din data de 31 august 2018 (vineri), responsabilul sindical (sau alt membru de sindicat, acolo unde nu a fost desemnat responsabilul sindical).
 3. Fiecare responsabil sindical va prezenta pana la sedinta Consiliului Sindical din data de 31 august 2018, in scris, o INFORMARE cu privire la acordarea / neacordarea voucherelor de vacanta pe anul 2018 precum si la raspunsul dat de institutie la adresa nr.777/31.05.2018.
 4. Potrivit Statutului sindicatului:
  1. sedintele Consiliului Sindical sunt considerate statutar intrunite daca sunt prezenti:
   • 2/3 din totalul membrilor Consiliului Sindical, la prima convocare;
   • 1/2 din totalul membrilor Consiliului Sindical, la a doua convocare.
  2. atat la prima convocare cat si la a doua convocare, delegatii care, din orice motiv, nu pot participa personal, pot da imputernicire scrisa oricarui alt membru de sindicat, indiferent de functia acestuia, sa-l reprezinte si sa voteze in cadrul Consiliului Sindical.
 5. Formularul tipizat de imputernicire pentru responsabilii sindicali care nu vor putea fi prezenti la sedinta din 31 august 2018 este ANEXAT prezentei convocari.
 6. VA RUGAM SA NE CONFIRMATI PREZENTA DVS. la sedinta Consiliului Sindical din data de 31 august 2018 (vineri), PANA CEL TARZIU JOI, 30 august 2018, ora 16:00, la nr. de fax 0256.247.488, 0256.247.487 sau email.
 7. In cazul in care dupa prima convocare, din numarul confirmarilor de participare la sedinta Consiliului Sindical din 31 august 2018, rezulta lipsa cvorumului de 2/3 din totalul membrilor Consiliului Sindical, pentru ca sedinta sa nu fie nestatutara se face o a doua convocare a Consiliului Sindical in sedinta, pentru aceeasi data 31 august 2018, ora 14:15.

Prezentul CONVOCATOR a fost transmis pe email si postat pe acest site in data de 01.08.2018.

Cu stima,
Jurist NEGREI TIBERIU
Presedinte Sindicat PMT
0729.085.938 / 0787.594.816

doc Imputernicire sedinta C.S.
pdf Adresa 777 – 31.05.2018
pdf Tabel demnitari
pdf Tabel functionari publici
pdf Tabel personal contractual