HG nr. 39/2024 – Aprobarea modalitatii de decontare a cheltuielilor de transport pentru functionarii publici si personalul contractual

Aprobarea modalitatii de decontare a cheltuielilor de transport pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din aparatul de specialitate al primarilor comunelor si al institutiilor si serviciilor publice de interes local, infiintate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale din comune

pdf HG nr. 39/2024