Category Archives: Anunturi

Ajutoare sociale membrii sindicat 2023

STIMATI COLEGI !!!

Va INFORMAM ca membrii de sindicat beneficiaza in anul 2023 de AJUTOARE SOCIALE, din fondurile sindicatului, la CERERE, conform Deciziei Comitetului Sindical nr. 1/03.01.2023 referitoare la acordarea de ajutoare sociale membrilor de sindicat pentru evenimentele produse in anul 2023, pe care o atasam.

Va rugam sa afisati la loc vizibil Decizia nr. 1/03.01.2023 pentru informarea tuturor membrilor de sindicat.

Membrii de sindicat trebuie sa aiba un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni in sindicat, iar evenimentul pentru care se solicita ajutorul social sa nu se fi produs cu mai mult de 6 luni in urma, de la data solicitarii.

EVENIMENTE:
Casatoria membrului de sindicat, nasterea unui copil al membrului de sindicat, pensionarea membrului de sindicat, decesul membrului de sindicat, respectiv decesul sotului, sotiei ori decesul unei rude de gradul I al membrului de sindicat (parinte, copil), boala grava a membrului de sindicat, sotului/sotiei sau copilului acestuia, Sarbatoarea Craciunului.

Solicitarile membrilor de sindicat pentru acordarea de ajutoare sociale vor contine actele doveditoare, copia cartii de identitate, copia fluturasului de salariu din ultima luna, contul bancar IBAN in care sa se vireze ajutorul social, viza responsabilului sindical, telefonul de contact al solicitantului.

IMPORTANT:
Membrul de sindicat care solicita ajutorul (in termen de maximum 6 luni de la producerea evenimentului) trebuie sa detina calitatea de membru de sindicat atat la data producerii evenimentului cat si la data solicitarii ajutorului social.

Cuantumul ajutoarelor sociale care se vor solicita pentru evenimentele produse in anul 2022 este cel prevazut in Decizia nr. 1/07.01.2022 referitoare la acordarea de ajutoare sociale membrilor de sindicat in anul 2022.

DECIZIILE referitoare la acordarea de ajutoare sociale pentru membrii de sindicat sunt postate pe site-ul sindicatului.

Referitor la acordarea ajutorului social cu ocazia Sarbatorii Craciunului 2022 !!!

Asa cum s-a mai precizat, solicitarile membrilor de sindicat se pot face INDIVIDUAL sau COLECTIV, incepand cu luna ianuarie 2023 pana la data de 25 iunie 2023.

Daca exista acordul membrilor de sindicat, se poate face o CERERERE COLECTIVA privind acordarea ajutorului social cu ocazia Sarbatorii Craciunului 2023, care va fi semnata de toti membrii de sindicat.

In CEREREA COLECTIVA se va indica O PERSOANA cu CNP si CONT BANCAR unde se va vira suma totala.

La CEREREA COLECTIVA se vor atasa fluturasii de salariu din luna decembrie 2022 pentru toti membrii de sindicat (care formuleaza cererea pana la data de 31 ianuarie 2023) si fluturasii de salariu din luna anterioara solicitarii (pentru cei care formuleaza cererea pana la data de 25 iunie 2023).

Pe toti cei care doresc sa se inscrie in organizatia noastra sindicala, va rugam sa luati legatura cu reprezentantii sindicatului, sa completati formularul de inscriere (adeziune) atasat si sa trimiteti adeziunile la sindicat, pe email sau fax, urmand sa luam legatura cu Dumneavoastra.

Cu respect,
Jurist Negrei Tiberiu
Presedinte SINDICAT PMT
Prim-Vicepresedinte FNSA
0729.085.938

pdf Ajutoare Sociale 2023
pdf Ajutoare Sociale 2022
pdf Model Adeziune

Precizari lege exonerare – Legea nr. 329/2022 (MO nr. 1163/05.12.2022)

Va reamintim ca in forma sa initiala, legea de exonerare a fost propusa si adoptata (in octombrie 2020) fara a cuprinde ca beneficiari ai amnistiei si salariatii din administratia publica locala, ocazie cu care FNSA a solicitat Presedintelui Romaniei, in procedura legislativa inainte de promulgarea legii, sa solicite reexaminarea acesteia pentru discriminare.
Legea a fost astfel intoarsa in Parlamentul Romaniei si a fost adoptata cu includerea si a personalului administratiei publice locale ca fiind vizat de exonerare.
FNSA a fost singura structura sindicala ce a sesizat la acel moment excluderea administratiei publice locale din textul legii, si implicit discriminarea vadita a acestei categorii de personal.

pdf Adresa sindicate Exonerare 2022 – final
pdf Adresa FNSA catre Presedintele Romaniei – solicitare reexaminare lege exonerare

CONVOCATOR sedinta Consiliu Sindical 16 decembrie 2022 (vineri), ora 14:00

CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile art.24 si art.25 din STATUTUL sindicatului, va convocam sa participati la sedinta CONSILIULUI SINDICAL care va avea loc in data de 16 decembrie 2022 (vineri), incepand cu ora 14:00 la biroul Sindicatului PMT din Timisoara, str. 20 Decembrie 1989, nr. 2, ap. 10 (tasta 1 interfon) – in spatele Primariei Municipiului Timisoara.

Consiliul Sindical se compune din cei 3 membri ai Comitetului Sindical si cate 1 responsabil sindical de la grupele sindicale din institutiile publice, directiile ori serviciile publice cu personalitate juridica.

In caz de nestatutaritate (lipsa cvorum), se convoca din nou CONSILIUL SINDICAL, pentru aceeasi data, in aceeasi locatie, pentru ora 14:15.

ORDINEA DE ZI

 1. Raportul de activitate al presedintelui sindicatului pe sem. II 2021 si pe anul 2022;
 2. Raportul financiar pe sem. II 2021 si pe trim. I, II si III 2022;
 3. Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2021;
 4. Aprobarea bugetului sindicatului pe anul 2022;
 5. Demersuri la instantele de judecata;
 6. Informare actiuni FNSA si C.N.S. Cartel Alfa;
 7. Repartizarea cardurilor LUKOIL membrilor de sindicat;
 8. Diverse.

PRESEDINTE
Jurist Tiberiu Negrei

Prezentul CONVOCATOR a fost transmis pe e-mail si postat pe site-ul sindicatului in data de 22.11.2022.

IMPORTANT

 1. Avand in vedere pct. 1 de pe ordinea de zi, IN VEDEREA ACTUALIZARII NUMARULUI DE MEMBRI DE SINDICAT, va rugam sa transmiteti / comunicati pana la sedinta Consiliului Sindical din data de 16 decembrie 2022 (vineri), la sediul sindicatului din Timisoara (pe e-mail sau fax), un TABEL cu numele tuturor membrilor de sindicat din institutie la data de 01.12.2022, cu precizarea si a numarului total de angajati din institutie.
 2. Avand in vedere pct. 7 de pe ordinea de zi, IN VEDEREA REPARTIZARII cardurilor LUKOIL membrilor de sindicat care inca nu au intrat in posesia acestora, va rugam sa transmiteti / comunicati pana la sedinta Consiliului Sindical din data de 16 decembrie 2022 (vineri), la sediul sindicatului din Timisoara (pe e-mail sau fax), statul de plata pe luna noiembrie 2022 sau fluturasii de salariu pe luna noiembrie 2022.
 3. De la fiecare primarie, respectiv serviciu public aflat in subordinea consiliului local, va participa, la sedinta Consiliului Sindical din data de 16 decembrie 2022 (vineri), responsabilul sindical (sau alt membru de sindicat, acolo unde nu a fost desemnat responsabilul sindical).
 4. Potrivit Statutului sindicatului:
  1. sedintele Consiliului Sindical sunt considerate statutar intrunite daca sunt prezenti:
   • 2/3 din totalul membrilor Consiliului Sindical, la prima convocare;
   • 1/2 din totalul membrilor Consiliului Sindical, la a doua convocare.
  2. atat la prima convocare cat si la a doua convocare, delegatii care, din orice motiv, nu pot participa personal, pot da imputernicire scrisa oricarui alt membru de sindicat, indiferent de functia acestuia, sa-l reprezinte si sa voteze in cadrul Consiliului Sindical.
 5. Formularul tipizat de imputernicire pentru responsabilii sindicali care nu vor putea fi prezenti la sedinta din 16 decembrie 2022 este ANEXAT prezentei convocari.
 6. VA RUGAM SA NE CONFIRMATI PREZENTA DVS. la sedinta Consiliului Sindical din data de 16 decembrie 2022 (vineri), PANA CEL TARZIU JOI, 15 decembrie 2022, ora 16:00, pe e-mail sau fax.
 7. In cazul in care dupa prima convocare, din numarul confirmarilor de participare la sedinta Consiliului Sindical din 16 decembrie 2022, rezulta lipsa cvorumului de 2/3 din totalul membrilor Consiliului Sindical, pentru ca sedinta sa nu fie nestatutara se face o a doua convocare a Consiliului Sindical in sedinta, pentru aceeasi data 16 decembrie 2022, ora 14:15.

pdf CONVOCATOR Consiliu Sindical 16 dec 2022
pdf IMPUTERNICIRE Sedinta CS