Ajutoare sociale membrii sindicat 2020

STIMATI COLEGI !!!

Va INFORMAM ca membrii de sindicat beneficiaza in anul 2020 de AJUTOARE SOCIALE, din fondurile sindicatului, la CERERE, conform Deciziei Comitetului Sindical nr. 1/23.01.2020 referitoare la acordarea de ajutoare sociale membrilor de sindicat in anul 2020, pe care o atasam.

Va rugam sa afisati la loc vizibil Decizia nr. 1/23.01.2020 pentru informarea tuturor membrilor de sindicat.

Membrii de sindicat trebuie sa aiba un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni in sindicat, iar evenimentul pentru care se solicita ajutorul social sa nu se fi produs cu mai mult de 6 luni in urma, de la data solicitarii.

EVENIMENTE:
Casatoria membrului de sindicat, nasterea unui copil al membrului de sindicat, pensionarea membrului de sindicat, decesul membrului de sindicat, respectiv decesul sotului, sotiei ori decesul unei rude de gradul I al membrului de sindicat (parinte, copil), boala grava a membrului de sindicat, sotului/sotiei sau copilului acestuia, Sarbatoarea Craciunului.

Solicitarile membrilor de sindicat pentru acordarea de ajutoare sociale vor contine actele doveditoare, copia cartii de identitate, copia fluturasului de salariu din ultima luna, contul bancar IBAN in care sa se vireze ajutorul social, viza responsabilului sindical, telefonul de contact al solicitantului.

IMPORTANT:
Membrul de sindicat care solicita ajutorul (in termen de maximum 6 luni de la producerea evenimentului) trebuie sa detina calitatea de membru de sindicat atat la data producerii evenimentului cat si la data solicitarii ajutorului social.

DECIZIILE referitoare la acordarea de ajutoare sociale pentru membrii de sindicat sunt postate si pe site-ul sindicatului.

Referitor la acordarea ajutorului social cu ocazia Sarbatorii Craciunului 2019 !!!

Asa cum s-a mai precizat, solicitarile membrilor de sindicat se pot face INDIVIDUAL sau COLECTIV, incepand cu luna decembrie 2019 pana la data de 25 iunie 2020.

Daca exista acordul membrilor de sindicat, se poate face o CERERERE COLECTIVA privind acordarea ajutorului social cu ocazia Sarbatorii Craciunului 2019, care va fi semnata de toti membrii de sindicat.

In CEREREA COLECTIVA se va indica O PERSOANA cu CNP si CONT BANCAR unde se va vira suma totala.

La CEREREA COLECTIVA se vor atasa fluturasii de salariu din luna decembrie 2019 pentru toti membrii de sindicat (care formuleaza cererea pana la data de 31 ianuarie 2020) si fluturasii de salariu din luna anterioara solicitarii (pentru cei care formuleaza cererea pana la data de 25 iunie 2020).

Pe toti cei care doresc sa se inscrie in organizatia noastra sindicala, va rugam sa luati legatura cu reprezentantii sindicatului (tel: 0256.247.488, 0256.247.487 sau 0729.085.938), sa completati formularul de inscriere (adeziune) atasat si sa trimiteti adeziunile la sindicat, pe email sau fax, urmand sa luam legatura cu Dumneavoastra.

Cu respect,
Jurist Negrei Tiberiu
Presedinte SINDICAT PMT
Vicepresedinte FNSA
0729.085.938

pdf Ajutoare Sociale 2020
doc Model Adeziune