Anunt demersuri PROMOVARE functionari publici si personal contractual din PMT si toate directiile aflate in subordinea CLMT!

Avand in vedere sesizarile transmise la sindicat din partea unor angajati/membri de sindicat din cadrul PMT;

Avand in vedere prevederile referitoare la PROMOVARE din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;

Sindicatul Liber al Salariatilor din PMT si din Serviciile Publice aflate in subordinea CLMT va solicita ORGANIZAREA de URGENTA a examenelor si/sau concursurilor pentru PROMOVARE functionari publici si personal contractual din PMT si din directiile aflate in subordinea CLMT.

In acest sens, INVITAM la biroul sindicatului din spatele Primariei Timisoara (str. 20 Decembrie 1989 nr. 2, ap. 10, demisol, interfon tasta 1) pe toti angajatii din PMT si din directiile aflate in subordinea CLMT, care indeplinesc conditiile pentru promovare, in vederea MANDATARII / IMPUTERNICIRII sindicatului de a face acest demers catre angajator/angajatori, inclusiv de a formula actiune in instanta, in cazul refuzului angajatorului/angajatorilor de a organiza examenele/concursurile pentru promovare.

Perioada: incepand de miercuri 05.01.2022, ora 12 si pana luni 31.01.2022, ora 12.

Dupa strangerea semnaturilor se va depune la registratura primariei/directiei/consiliului local plangerea prealabila.

Rog sa comunicati acest anunt si colegilor dvs. din birouri/servicii/directii.

Va multumim!