CONVOCATOR sedinta Consiliu Sindical 15 decembrie 2023 (vineri), ora 14:00

CONVOCATOR
In conformitate cu prevederile art.24 si art.25 din STATUTUL sindicatului, va convocam sa participati la sedinta CONSILIULUI SINDICAL care va avea loc in data de 15 decembrie 2023 (vineri), incepand cu ora 14:00 la biroul Sindicatului PMT din Timisoara, str. 20 Decembrie 1989, nr. 2, ap. 10 (tasta 1 interfon) – in spatele Primariei Municipiului Timisoara.

Consiliul Sindical se compune din cei 3 membri ai Comitetului Sindical si cate 1 responsabil sindical de la grupele sindicale din institutiile publice, directiile ori serviciile publice cu personalitate juridica.

In caz de nestatutaritate (lipsa cvorum), se convoca din nou CONSILIUL SINDICAL, pentru aceeasi data, in aceeasi locatie, pentru ora 14:15.

ORDINEA DE ZI

 1. Raportul de activitate al presedintelui sindicatului pe anul 2023;
 2. Raportul financiar pe trim. IV 2022 si pe trim. I, II si III 2023;
 3. Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2022;
 4. Aprobarea bugetului sindicatului pe anul 2023;
 5. Discutii cu privire la problemele intampinate de catre membri de sindicat;
 6. Demersuri la instantele de judecata;
 7. Informare actiuni FNSA si C.N.S. Cartel Alfa;
 8. Repartizarea cardurilor LUKOIL membrilor de sindicat;
 9. Diverse.

PRESEDINTE
Jurist Tiberiu Negrei

Prezentul CONVOCATOR a fost transmis pe e-mail si postat pe site-ul sindicatului in data de 04.12.2023.

IMPORTANT

 1. Avand in vedere pct. 1 de pe ordinea de zi, IN VEDEREA ACTUALIZARII NUMARULUI DE MEMBRI DE SINDICAT, va rugam sa transmiteti / comunicati pana la sedinta Consiliului Sindical din data de 15 decembrie 2023 (vineri), la sediul sindicatului din Timisoara (pe e-mail sau fax), un TABEL cu numele tuturor membrilor de sindicat din institutie la data de 01.12.2023, cu precizarea si a numarului total de angajati din institutie.
 2. Avand in vedere pct. 8 de pe ordinea de zi, IN VEDEREA REPARTIZARII cardurilor LUKOIL membrilor de sindicat care inca nu au intrat in posesia acestora, va rugam sa transmiteti / comunicati pana la sedinta Consiliului Sindical din data de 15 decembrie 2023 (vineri), la sediul sindicatului din Timisoara (pe e-mail sau fax), statul de plata pe luna noiembrie 2023 sau fluturasii de salariu pe luna noiembrie 2023.
 3. De la fiecare primarie, respectiv serviciu public aflat in subordinea consiliului local, va participa, la sedinta Consiliului Sindical din data de 15 decembrie 2023 (vineri), responsabilul sindical (sau alt membru de sindicat, acolo unde nu a fost desemnat responsabilul sindical).
 4. Potrivit Statutului sindicatului:
  1. sedintele Consiliului Sindical sunt considerate statutar intrunite daca sunt prezenti:
   • 2/3 din totalul membrilor Consiliului Sindical, la prima convocare;
   • 1/2 din totalul membrilor Consiliului Sindical, la a doua convocare.
  2. atat la prima convocare cat si la a doua convocare, delegatii care, din orice motiv, nu pot participa personal, pot da imputernicire scrisa oricarui alt membru de sindicat, indiferent de functia acestuia, sa-l reprezinte si sa voteze in cadrul Consiliului Sindical.
 5. Formularul tipizat de imputernicire pentru responsabilii sindicali care nu vor putea fi prezenti la sedinta din 15 decembrie 2023 este ANEXAT prezentei convocari.
 6. VA RUGAM SA NE CONFIRMATI PREZENTA DVS. la sedinta Consiliului Sindical din data de 15 decembrie 2023 (vineri), PANA CEL TARZIU JOI, 14 decembrie 2023, ora 16:00, pe e-mail sau fax.
 7. In cazul in care dupa prima convocare, din numarul confirmarilor de participare la sedinta Consiliului Sindical din 15 decembrie 2023, rezulta lipsa cvorumului de 2/3 din totalul membrilor Consiliului Sindical, pentru ca sedinta sa nu fie nestatutara se face o a doua convocare a Consiliului Sindical in sedinta, pentru aceeasi data 15 decembrie 2023, ora 14:15.

pdf CONVOCATOR Consiliu Sindical 15 dec 2023
pdf IMPUTERNICIRE Sedinta CS