CONVOCATOR sedinta Consiliu Sindical 28 august 2020 (vineri), ora 14:00

CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile art.24 si art.25 din STATUTUL sindicatului, va convocam sa participati la sedinta CONSILIULUI SINDICAL care va avea loc in data de 28 august 2020 (vineri), incepand cu ora 14:00 la biroul Sindicatului PMT din Timisoara, str. 20 Decembrie 1989, nr. 2, ap. 10 (tasta 1 interfon) – in spatele Primariei Municipiului Timisoara.

Consiliul Sindical se compune din cei 3 membri ai Comitetului Sindical si cate 1 responsabil sindical de la grupele sindicale din institutiile publice, directiile ori serviciile publice cu personalitate juridica.
In caz de nestatutaritate (lipsa cvorum), se convoca din nou CONSILIUL SINDICAL, pentru aceeasi data, in aceeasi locatie, pentru ora 14:15.

ORDINEA DE ZI

 1. Analiza acordarii / neacordarii voucherelor de vacanta pe anul 2020 precum si a indemnizatiei de hrana lunare in anul 2020;
 2. Raportul de activitate al presedintelui sindicatului pe sem. II 2019 si sem. I 2020;
 3. Raportul financiar pe anul 2019 si pe sem. I 2020;
 4. Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2019;
 5. Aprobarea bugetului sindicatului pe anul 2020;
 6. Demersuri la instantele de judecata;
 7. Repartizarea cardurilor LUKOIL membrilor de sindicat;
 8. Analiza unor oferte de turism destinate membrilor de sindicat (postate pe site-ul sindicatului) si a unor oferte de vanzare-cumparare imobile destinate membrilor de sindicat;
 9. Diverse.

Presedinte Sindicat PMT
Jurist NEGREI TIBERIU

IMPORTANT

 1. Avand in vedere pct. 1 de pe ordinea de zi, IN VEDEREA ANALIZEI acordarii / neacordarii voucherelor de vacanta pe anul 2020 si a indemnizatiei de hrana lunare in anul 2020, precum si DEMERSURILE CE SE IMPUN pentru acordarea acestora, va rugam sa transmiteti / comunicati pana la sedinta Consiliului Sindical din data de 28 august 2020 (vineri), la sediul sindicatului din Timisoara (email sau fax: 0256.247.488, 0256.247.487), in scris, o INFORMARE cu privire la acordarea / neacordarea voucherelor de vacanta pe anul 2020 si a indemnizatiei de hrana lunare in anul 2020;
 2. Avand in vedere pct. 7 de pe ordinea de zi, IN VEDEREA REPARTIZARII cardurilor LUKOIL membrilor de sindicat, va rugam sa transmiteti / comunicati pana la sedinta Consiliului Sindical din data de 28 august 2020 (vineri), la sediul sindicatului din Timisoara (pe email sau fax), statul de plata pe luna iunie / iulie 2020 sau fluturasii de salariu pe luna iunie / iulie 2020;
 3. De la fiecare primarie, respectiv serviciu public aflat in subordinea consiliului local, va participa, la sedinta Consiliului Sindical din data de 28 august 2020 (vineri), responsabilul sindical (sau alt membru de sindicat, acolo unde nu a fost desemnat responsabilul sindical);
 4. Potrivit Statutului sindicatului:
  1. sedintele Consiliului Sindical sunt considerate statutar intrunite daca sunt prezenti:
   • 2/3 din totalul membrilor Consiliului Sindical, la prima convocare;
   • 1/2 din totalul membrilor Consiliului Sindical, la a doua convocare.
  2. atat la prima convocare cat si la a doua convocare, delegatii care, din orice motiv, nu pot participa personal, pot da imputernicire scrisa oricarui alt membru de sindicat, indiferent de functia acestuia, sa-l reprezinte si sa voteze in cadrul Consiliului Sindical.
 5. Formularul tipizat de imputernicire pentru responsabilii sindicali care nu vor putea fi prezenti la sedinta din 28 august 2020 este ANEXAT prezentei convocari;
 6. VA RUGAM SA NE CONFIRMATI PREZENTA DVS. la sedinta Consiliului Sindical din data de 28 august 2020 (vineri), PANA CEL TARZIU JOI, 27 august 2020, ora 16:00, la fax 0256.247.488, 0256.247.487 sau pe email;
 7. In cazul in care dupa prima convocare, din numarul confirmarilor de participare la sedinta Consiliului Sindical din 28 august 2020, rezulta lipsa cvorumului de 2/3 din totalul membrilor Consiliului Sindical, pentru ca sedinta sa nu fie nestatutara se face o a doua convocare a Consiliului Sindical in sedinta, pentru aceeasi data 28 august 2020, ora 14:15.

Prezentul CONVOCATOR a fost transmis pe email si postat pe site-ul sindicatului in data de 27 iulie 2020.

Presedinte Sindicat PMT
Jurist NEGREI TIBERIU
0729.085.938

pdf IMPUTERNICIRE Sedinta C.S.