Convocator sedinta Consiliu Sindical 28 iulie 2017 (vineri), ora 14

CONVOCATOR:

In conformitate cu prevederile art.24 si art.25 din STATUTUL sindicatului, va convocam sa participati la sedinta CONSILIULUI SINDICAL care va avea loc in data de 28 iulie 2017 (vineri), incepand cu ora 14:00 la biroul Sindicatului PMT din Timisoara, str. 20 Decembrie 1989, nr. 2, ap. 10 (tasta 1 interfon) – in spatele Primariei Municipiului Timisoara.
Consiliul Sindical se compune din cei 5 membri ai Comitetului Sindical si cate 1 responsabil sindical de la grupele sindicale din institutiile publice, directiile ori serviciile publice cu personalitate juridica.
In caz de nestatutaritate (lipsa cvorum), se convoca din nou CONSILIUL SINDICAL, pentru aceeasi data, in aceeasi locatie, pentru ora 14:15.

ORDINEA DE ZI:

 1. Analiza aplicarii Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; adresa nr. 1250/05.07.2017 prin care solicitam Consiliilor Locale si Primarilor sa ne transmita/comunice documente, in vederea consultarii prevazute la art. 11 din Legea cadru nr. 153/2017 (adresa a fost transmisa pe e-mail in zilele de 05.07.2017, 06.07.2017, 11.07.2017 si postata pe site-ul sindicatului www.sinditim.ro in 06.07.2017);
 2. Raportul de activitate al presedintelui sindicatului pe sem. II 2016 si pe sem. I 2017;
 3. Raportul financiar pe anul 2016;
 4. Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2016;
 5. Aprobarea bugetului sindicatului pe anul 2017;
 6. Validarea unor masuri financiare pe semestrul II 2017 propuse de catre Comitetul Sindical;
 7. Demersuri la instantele de judecata;
 8. Diverse.

Presedinte SINDICAT
Jurist Tiberiu Negrei

IMPORTANT:

 1. Avand in vedere pct. 1 de pe ordinea de zi, IN VEDEREA CONSULTARII prevazute la art. 11 din Legea cadru nr. 153/2017, va rugam sa transmiteti/comunicati la sediul sindicatului din Timisoara (pe email sau pe fax: 0256.247.488, 0256.247.487), DOCUMENTELE solicitate prin adresa nr. 1250/05.07.2017 (anexata), INAINTE de stabilirea salariilor de baza prin hotarare a consiliului local.
 2. De la fiecare primarie, respectiv serviciu public aflat in subordinea consiliului local, va participa, la sedinta Consiliului Sindical din data de 28 iulie 2017 (vineri), responsabilul sindical (sau alt membru de sindicat, acolo unde nu a fost desemnat responsabilul sindical);
 3. Fiecare responsabil sindical va prezenta pana/sau la sedinta Consiliului Sindical din data de 28 iulie 2017, in scris, o INFORMARE cu privire la:
  1. daca in urma controlului Curtii de Conturi, angajatorul a emis dispozitii de imputare/sau de recalculare a salariilor (in acest caz dispozitiile de imputare/sau de recalculare a salariilor trebuie transmise urgent la sindicat pentru a fi contestate in termenul legal);
  2. punerea in executare a hotararilor judecatoresti cu privire la unele drepturi banesti:
   De exemplu, cu privire la sporul de dispozitiv:
   • daca a fost achitat integral, conform hotararilor judecatoresti irevocabile sau daca exista restante neachitate;
   • daca a fost inclus in salariu, conform Legii nr.330/2009 si a OUG nr. 1/2010 (ca suma compensatorie);
   • daca in prezent este mentinut in salariu.
 4. Potrivit Statutului sindicatului:
  1. sedintele Consiliului Sindical sunt considerate statutar intrunite daca sunt prezenti:
   • 2/3 din totalul membrilor Consiliului Sindical, la prima convocare;
   • 1/2 din totalul membrilor Consiliului Sindical, la a doua convocare.
  2. atat la prima convocare cat si la a doua convocare, delegatii care, din orice motiv, nu pot participa personal, pot da imputernicire scrisa oricarui alt membru de sindicat, indiferent de functia acestuia, sa-l reprezinte si sa voteze in cadrul Consiliului Sindical.
 5. Formularul tipizat de imputernicire pentru responsabilii sindicali care nu vor putea fi prezenti la sedinta din 28 iulie 2017 este ANEXAT prezentei convocari;
 6. VA RUGAM SA NE CONFIRMATI PREZENTA DVS. la sedinta Consiliului Sindical din data de 28 iulie 2017 (vineri), PANA CEL TARZIU JOI, 27 iulie 2017, ora 15:00, la fax: 0256.247.488, 0256.247.487 sau email;
 7. In cazul in care dupa prima convocare, din numarul confirmarilor de participare la sedinta Consiliului Sindical din 28 iulie 2017, rezulta lipsa cvorumului de 2/3 din totalul membrilor Consiliului Sindical, pentru ca sedinta sa nu fie nestatutara se face o a doua convocare a Consiliului Sindical in sedinta, pentru aceeasi data 28 iulie 2017, ora 14:15.

Pe toti cei care doresc sa se inscrie in organizatia noastra sindicala, va rugam sa luati legatura cu reprezentantii sindicatului (tel: 0256.247.488, 0256.247.487 sau 0729.085.938), sa completati formularul de inscriere (adeziune) atasat si sa trimiteti adeziunile la sindicat, pe email sau fax, urmand sa luam legatura cu Dumneavoastra.

Cu stima,
Jurist NEGREI TIBERIU
Presedinte Sindicat PMT
0729.085.938, 0787.594.816

pdf Adresa nr.1250 / 05.07.2017
doc Imputernicire Sedinta C.S.
doc Model adeziune