CONVOCATOR sedinta Consiliu Sindical 30 august 2019 (vineri), ora 14:00

CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile art.24 si art.25 din STATUTUL sindicatului, va convocam sa participati la sedinta CONSILIULUI SINDICAL care va avea loc in data de 30 august 2019 (vineri), incepand cu ora 14:00 la biroul Sindicatului PMT din Timisoara, str. 20 Decembrie 1989, nr. 2, ap. 10 (tasta 1 interfon) – in spatele Primariei Municipiului Timisoara.

Consiliul Sindical se compune din cei 3 membri ai Comitetului Sindical si cate un responsabil sindical de la grupele sindicale din institutiile publice, directiile ori serviciile publice cu personalitate juridica.

In caz de nestatutaritate (lipsa cvorum), se convoca din nou CONSILIUL SINDICAL, pentru aceeasi data, in aceeasi locatie, pentru ora 14:15.

ORDINEA DE ZI

 1. Analiza acordarii/neacordarii voucherelor de vacanta pe anul 2019 precum si a indemnizatiei de hrana lunare in anul 2019, conform art.36 alin.(1) din OUG nr.114/2018 (publicata in MO nr. 1116/29.12.2018); adresa nr. 876/09.04.2019 prin care solicitam Consiliilor Locale si Primarilor sa aprobe in prima sedinta a consiliilor locale care au pe ordinea de zi aprobarea bugetelor locale pe anul 2019, fondurile necesare acordarii voucherelor de vacanta si a indemnizatiei de hrana (adresa a fost transmisa pe e-mail in zilele de 09.04.2019, 10.04.2019, 11.04.2019 si postata pe site-ul sindicatului in 09.04.2019);
 2. Raportul de activitate al presedintelui sindicatului pe sem. II 2018 si sem. I 2019;
 3. Raportul financiar pe anul 2018 si pe sem. I 2019;
 4. Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2018;
 5. Aprobarea bugetului sindicatului pe anul 2019;
 6. Demersuri la instantele de judecata;
 7. Analiza unor oferte de turism destinate membrilor de sindicat (postate pe site-ul sindicatului) si a unor oferte de vanzare-cumparare imobile destinate membrilor de sindicat;
 8. Diverse.

Presedinte SINDICAT
Jurist Tiberiu Negrei

IMPORTANT

 1. Avand in vedere pct. 1 de pe ordinea de zi, IN VEDEREA ANALIZEI acordarii / neacordarii voucherelor de vacanta pe anul 2019 si a indemnizatiei de hrana lunare in anul 2019, precum si DEMERSURILE CE SE IMPUN pentru acordarea acestora, va rugam sa transmiteti / comunicati la sediul sindicatului din Timisoara (email sau fax: 0256.247.488, 0256.247.487) RASPUNSUL solicitat prin adresa nr.876/09.04.2019 (anexata) precum si (cei care nu au transmis) adresa nr.876/09.04.2019 cu nr. de inregistrare de la institutie.
 2. De la fiecare primarie, respectiv serviciu public aflat in subordinea consiliului local, va participa, la sedinta Consiliului Sindical din data de 30 august 2019 (vineri), responsabilul sindical (sau alt membru de sindicat, acolo unde nu a fost desemnat responsabilul sindical).
 3. Fiecare responsabil sindical va prezenta pana la sedinta Consiliului Sindical din data de 30 august 2019, in scris, o INFORMARE cu privire la acordarea / neacordarea voucherelor de vacanta pe anul 2019 si a indemnizatiei de hrana lunare in anul 2019 precum si raspunsul dat de institutie la adresa nr.876/09.04.2019.
 4. Potrivit Statutului sindicatului:
  1. sedintele Consiliului Sindical sunt considerate statutar intrunite daca sunt prezenti:
   • 2/3 din totalul membrilor Consiliului Sindical, la prima convocare;
   • 1/2 din totalul membrilor Consiliului Sindical, la a doua convocare.
  2. atat la prima convocare cat si la a doua convocare, delegatii care, din orice motiv, nu pot participa personal, pot da imputernicire scrisa oricarui alt membru de sindicat, indiferent de functia acestuia, sa-l reprezinte si sa voteze in cadrul Consiliului Sindical.
 5. Formularul tipizat de imputernicire pentru responsabilii sindicali care nu vor putea fi prezenti la sedinta din 30 august 2019 este ANEXAT prezentei convocari.
 6. VA RUGAM SA NE CONFIRMATI PREZENTA DVS. la sedinta Consiliului Sindical din data de 30 august 2019 (vineri), PANA CEL TARZIU JOI, 29 august 2019, ora 16:00, la fax: 0256.247.488, 0256.247.487 sau pe email.
 7. In cazul in care dupa prima convocare, din numarul confirmarilor de participare la sedinta Consiliului Sindical din 30 august 2019, rezulta lipsa cvorumului de 2/3 din totalul membrilor Consiliului Sindical, pentru ca sedinta sa nu fie nestatutara se face o a doua convocare a Consiliului Sindical in sedinta, pentru aceeasi data 30 august 2019, ora 14:15.

Prezentul CONVOCATOR a fost transmis pe email si postat pe site-ul sindicatului in data de 02.08.2019.

Cu stima,
Jurist NEGREI TIBERIU
Presedinte Sindicat PMT
0729.085.938 / 0787.594.816

doc Imputernicire Sedinta C.S.
pdf Adresa nr. 876 – 09.04.2019