Convocator Sedinta Consiliu Sindical pentru 12 iunie 2015, ora 14:00

CONVOCATOR

          In conformitate cu prevederile art.24 si art.25 din STATUTUL sindicatului, va convocam sa participati la sedinta CONSILIULUI SINDICAL care va avea loc in data de 12 iunie 2015 (vineri), intre orele 14,00 – 16,00 la Primaria Municipiului Timisoara, Bd. C.D.Loga nr.1, jud. Timis, in sala de sedinte a Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
          Consiliul Sindical se compune din cei 5 membri ai Comitetului Sindical si cate 1 responsabil sindical de la grupele sindicale din institutiile publice, directiile ori serviciile publice cu personalitate juridica.
          In caz de nestatutaritate (lipsa cvorum), se convoca din nou CONSILIUL SINDICAL, pentru aceeasi data, in aceeasi locatie, pentru ora 14:15.

ORDINEA DE ZI

1. Analiza actiunilor de protest ale Federatiei Nationale a Sindicatelor din Administratie (FNSA):
     – greva de avertisment din 20.02.2015 (1/2 ora intrerupta activitatea),
     – greva generala din 30.04.2015 (1 zi intrerupta activitatea),
     – mitingul de la Bucuresti, Piata Victoriei, din 27.05.2015;
2. Raportul de activitate al presedintelui sindicatului pe semestrul I 2015;
3. Raportul financiar pe anul 2014;
4. Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2014;
5. Aprobarea bugetului sindicatului pe anul 2015;
6. Demersuri la instantele de judecata;
7. Diverse.

Presedinte SINDICAT
Jurist Tiberiu Negrei

IMPORTANT

1. De la fiecare primarie, respectiv serviciu public aflat in subordinea consiliului local, va participa responsabilul sindical (sau alt membru de sindicat, acolo unde nu a fost desemnat responsabilul sindical);
2. Fiecare responsabil sindical va prezenta pana/sau la sedinta Consiliului Sindical din data de 12 iunie 2015, in scris, o INFORMARE cu privire la:
     a) daca in urma controlului Curtii de Conturi, angajatorul a emis dispozitii de imputare/sau de recalculare a salariilor (in acest caz dispozitiile de imputare/sau de recalculare a salariilor trebuie transmise urgent la sindicat pentru a fi contestate in termenul legal);
     b) respectarea/nerespectarea Contractului/Acordului Colectiv de Munca de catre angajator;
     c) punerea in executare a hotararilor judecatoresti cu privire la unele drepturi banesti:
     De exemplu, cu privire la sporul de dispozitiv:
     – daca a fost achitat integral, conform hotararilor judecatoresti irevocabile sau daca exista restante neachitate;
     – daca a fost inclus in salariu, conform Legii nr.330/2009;
     – daca in prezent este mentinut in salariu.
3. Potrivit Statutului sindicatului:
     a) sedintele Consiliului Sindical sunt considerate statutar intrunite daca sunt prezenti:
          – 2/3 din totalul membrilor Consiliului Sindical, la prima convocare;
          – 1/2 din totalul membrilor Consiliului Sindical, la a doua convocare.
     b) atat la prima convocare cat si la a doua convocare, delegatii care, din orice motiv, nu pot participa personal, pot da imputernicire scrisa oricarui alt membru de sindicat, indiferent de functia acestuia, sa-l reprezinte si sa voteze in cadrul Consiliului Sindical.
4. Formularul tipizat de imputernicire pentru responsabilii sindicali care nu vor putea fi prezenti la sedinta din 12 iunie 2015 este ANEXAT prezentei convocari;
5. VA RUGAM SA NE CONFIRMATI PREZENTA DVS. la sedinta Consiliului Sindical din data de 12 iunie 2015 PANA CEL TARZIU JOI, 11 iunie 2015, ora 12,00, la fax: 0256/247.488 sau mail: sinditim@yahoo.com , sinditim@gmail.com ;
6. In cazul in care dupa prima convocare, din numarul confirmarilor de participare la sedinta Consiliului Sindical din 12 iunie 2015, rezulta lipsa cvorumului de 2/3 din totalul membrilor Consiliului Sindical, pentru ca sedinta sa nu fie nestatutara se face o a doua convocare a Consiliului Sindical in sedinta, pentru aceeasi data 12 iunie 2015, ora 14,15.

Cu stima,
Jurist NEGREI TIBERIU
Presedinte SINDICAT PMT
0729.085.938

doc Imputernicire Sedinta C.S.