SINTEZA demersuri FNSA privind Legea nr. 153/2017 si SESIZARE Avocatul Poporului pentru neconstitutionalitatea art 11 alin. (1) si (4) din Legea nr. 153/2017

In atasament regasiti o sinteza a demersurilor si adreselor FNSA privind Legea nr. 153/2017, de la nivel de proiect de lege, pana in prezent, in special referitor la art. 11 privind salarizarea personalului din administratia publica locala.

Mentionam ca recent FNSA a reluat procedura de sesizare a Avocatului Poporului pentru ridicarea directa a execeptiei de necostitutionalitate a art. 11 alin. (1) si alin. (4). Apreciem ca art. 11 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 este constitutional DOAR in masura in care prin “stabilirea salariilor de baza de prin hotarare de consiliu” se intelege stabilirea atat a salariilor de baza, cat si a coeficientilor de salarizare aferenti fiecarei functii in parte, precum si a grilei ierarhice de salarizare unice in cadrul fiecarei autoritati publice locale, in respectarea conditiilor si principiilor Legii nr. 153/2017.

De asemenea, am aratat ca art. 11 alin. (4) din Legea nr. 153/2017 este neconstitutional prin limitarea veniturilor salariale in integralitatea lor la indemnizatia viceprimarului/vicepresedintelui consiliului judetean, discriminatoriu pe de-o parte in cadrul familiilor de salariati bugetari, si pe de alta parte, discriminatoriu in conditiile in care poate priva anumiti salariati de drepturi salariale legale.

Adresa, considerentele juridice si argumentele de neconstitutionalitate asa cum au fost formulate, vor fi puse la dispozitia spre a fi preluate in eventualitatea unor procese individuale in instanta, sindicatelor membre FNSA, cu cotizatia la zi, la cererea acestora.

pdf SCURT istoric adrese si pozitie FNSA Legea nr.153 din 2017