Convocator 25 Octombrie 2013

     În conformitate cu Decizia nr.183/20.09.2013 a Comitetului Sindical privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru funcţiile de conducere/coordonare din cadrul sindicatului (transmisă pe mail, azi 24.09.2013, inclusiv postată pe site-ul sindicatului www.sinditim.ro) şi cu prevederile art.25 din STATUTUL sindicatului;

     Vă convocăm să participaţi la şedinţa ADUNĂRII GENERALE şi la şedinţa CONSILIULUI SINDICAL care vor avea loc în data de 25.10.2013 (vineri), ora 14,00 la Primăria Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr.1, Judeţul Timiş, în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Timişoara (etaj 1).

     În caz de nestatutaritate se convoacă ADUNAREA GENERALĂ şi CONSILIUL SINDICAL în şedinţă EXTRAORDINARĂ la ora 14,30 în aceeaşi zi şi în aceeaşi locaţie.

     Adunarea Generală este organul suprem de conducere al sindicatului, fiecare grupă sindicală (aşa cum este definită prin art.23 din statutul sindicatului) având dreptul să fie reprezentată de cel puţin 1 delegat la Adunarea Generală (norma generală de reprezentare este de 1 delegat la 50 de membri cotizanţi).
     Consiliul Sindical se compune din cei 7 membri ai Comitetului Sindical şi câte 1 responsabil sindical de la grupele sindicale din instituţiile publice, direcţiile ori serviciile publice cu personalitate juridică.

     ORDINEA DE ZI:

     1. Raport de activitate al preşedintelui de sindicat;
     2. Prezentarea situaţiei financiare a sindicatului (perioada 01.01.2013 – 30.09.2013);
     3. Ratificarea de către Adunarea Generală a execuţiilor bugetare aprobate, anterior, de Consiliul Sindical;
     4. Aprobarea modificării Statutului sindicatului de către Consiliul Sindical;
     5. Validarea modificării Statutului sindicatului de către Adunarea Generală;
     6. ALEGEREA de către Adunarea Generală a Preşedintelui Sindicatului şi a Comisiei de Cenzori (respectiv a Preşedintele Comisiei de Cenzori şi a doi membri);
     7. Validarea nominală, de către Adunarea Generală, a membrilor Consiliului Sindical;
     8. ALEGEREA de către Consiliul Sindical, dintre membrii săi, a Comitetului Sindical, respectiv a unui prim-vicepreşedinte, doi vicepreşedinţi şi un secretar;
     9. Diverse.

PREŞEDINTE,
Jurist TIBERIU NEGREI