CONVOCATOR Adunare Generala si Consiliu Sindical in data de 27 octombrie 2017 ora 14:00

CONVOCATOR

In conformitate cu Decizia nr. 241/31.08.2017 a Comitetului Sindical privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru functiile de conducere/coordonare din cadrul sindicatului (transmisa pe mail, in data de 06.09.2017 – inclusiv postata pe acest site) si cu prevederile art.25 din STATUTUL sindicatului;

Va convocam sa participati la sedinta ADUNARII GENERALE si la sedinta CONSILIULUI SINDICAL care vor avea loc in data de 27.10.2017 (vineri), ora 14:00 la Primaria Municipiului Timisoara, Bd. C.D. Loga nr.1, Judetul Timis, in sala de sedinte a Consiliului Local al Municipiului Timisoara (etaj 1).

In caz de nestatutaritate se convoaca ADUNAREA GENERALA si CONSILIUL SINDICAL in sedinta EXTRAORDINARA la ora 14:30 in aceeasi zi si in aceeasi locatie.

Adunarea Generala este organul suprem de conducere al sindicatului, fiecare grupa sindicala (asa cum este definita prin art.23 din statutul sindicatului) avand dreptul sa fie reprezentata de cel putin 1 delegat la Adunarea Generala (norma generala de reprezentare este de 1 delegat la 50 de membri cotizanti).

Consiliul Sindical se compune din cei 5 membri ai Comitetului Sindical si cate 1 responsabil sindical de la grupele sindicale din institutiile publice, directiile ori serviciile publice cu personalitate juridica.

ORDINEA DE ZI:

  1. Raport de activitate al presedintelui de sindicat;
  2. Prezentarea situatiei financiare a sindicatului (perioada 01.01.2017 – 30.09.2017);
  3. Ratificarea de catre Adunarea Generala a executiilor bugetare aprobate, anterior, de Consiliul Sindical;
  4. ALEGEREA de catre Adunarea Generala a Presedintelui Sindicatului si a Comisiei de Cenzori (respectiv a Presedintele Comisiei de Cenzori si a doi membri);
  5. Validarea nominala, de catre Adunarea Generala, a membrilor Consiliului Sindical;
  6. ALEGEREA de catre Consiliul Sindical, dintre membrii sai, a Comitetului Sindical, repectiv a unui prim-vicepresedinte, doi vicepresedinti si un secretar;
  7. Diverse.

PRESEDINTE,
Jurist TIBERIU NEGREI.

pdf CONVOCATOR Adunare Generala si Consiliu Sindical 27.oct.2017
pdf Regulament alegeri sindicat 2017