Precizari ALEGERI 27 Octombrie 2017

STIMATI COLEGI !!!

Va INVITAM sa participati cu numarul de delegati, stabiliti conform prevederilor statutare, la ADUNAREA GENERALA si la CONSILIUL SINDICAL care vor avea loc la Primaria Municipiului Timisoara, Bd. C. D. Loga, nr. 1, in sala de sedinte a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, vineri 27 octombrie 2017, ora 14.

Adunarea Generala este organul suprem de conducere al sindicatului, fiecare grupa sindicala avand dreptul sa fie reprezentata de cel putin 1 delegat la Adunarea Generala (norma generala de reprezentare este de 1 delegat la 50 de membri cotizanti).

Consiliul Sindical este organul de conducere de rang secundar, cel mai important dupa Adunarea Generala, si se compune din cei 5 membri ai Comitetului Sindical si cate 1 responsabil sindical de la grupele sindicale din institutiile publice, directiile ori serviciile publice cu personalitate juridica.

Va rugam sa respectati toate regulile cuprinse in REGULAMENTUL privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru functiile de conducere/coordonare din cadrul sindicatului, adoptat de Comitetul Sindical prin Decizia nr. 241/31.08.2017 (transmis pe e-mail si postat pe acest site).

Astfel:

 • in perioada 01-15 octombrie 2017, fiecare grupa sindicala va organiza ALEGEREA responsabilului sindical, pentru un mandat de 4 ani, dintre membrii sindicali ai grupei respective (procedura este detaliata in regulamentul de alegeri);
 • in situatia in care, din orice motive, nu se finalizeaza cel mai tarziu pana la data de 15 octombrie 2017 alegerea responsabilului de grupa sindicala, atunci grupa sindicala respectiva pierde dreptul de a fi reprezentata in Adunarea Generala si in Consiliul Sindical;
 • in termen de cel mult 48 de ore de la data alegerii responsabilului sindical, dar nu mai tarziu de data de 17 octombrie 2017, comisia de validare impreuna cu responsabilul sindical ales, au obligatia de a trimite la sediul sindicatului din Timisoara, B-dul C.D.Loga, nr.1, prin fax: 0256.247.488 sau email (contact), copii dupa urmatoarele documente:
  • tabelul nominal care sa contina denumirea institutiei, numarul de ordine al grupei sindicale, numele, prenumele si semnatura fiecarui membru al grupei sindicale respective;
  • procesul-verbal al sedintei de alegere a responsabilului sindical;
  • declaratia olografa a responsabilului sindical ales care sa cuprinda numele, prenumele, functia detinuta in institutie, telefon, fax, adresa de mail si acceptarea explicita a functiei de responsabil sindical;
  • copia actului de indentitate al responsabilului sindical ales.
 • fiecare responsabil sindical ales conform prevederilor art.2 din Regulament are obligatia de a transmite, cu cel putin 7 zile inainte de data Adunarii Generale, dar nu mai tarziu de data de 20 octombrie 2017, la sediul sindicatului din Timisoara, b-dul C.D. Loga, nr.1, prin fax: 0256.247.488 sau email (contact), numele si prenumele delegatilor, precum si copia actelor de identitate ale acestora.
 • de asemenea, cel mai tarziu pana la data de 20 octombrie 2017, vor fi transmise la sediul sindicatului din Timisoara, prin fax sau mail:
  • candidaturile pentru functia de Presedinte al sindicatului, de prim-vicepresedinte, de vicepresedinte, de secretar in Comitetul Sindical;
  • candidaturile pentru functia de Presedinte al Comisiei de Cenzori, de membru in Comisia de Cenzori.

  Candidaturile se transmit/depun in forma olografa si vor fi semnate de catre candidat.
  Orice candidatura transmisa/depusa la sediul sindicatului dupa data de 20 octombrie 2017, va fi considerata nula.

 • candidatii la functiile eligibile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii statutare:
  • sa aibe o vechime in sindicat de cel putin 3 luni;
  • sa aiba achitata la zi cotizatia sindicala;
  • sa-si fi indeplinit toate sarcinile sindicale primite din partea organizatiei (art.9 alin.2 din Statut).

  Pe langa conditiile de mai sus, candidatii la functia de Presedinte al sindicatului trebuie sa prezinte, in scris, un program de activitate (pentru perioada mandatului).

 • candidatii la functia de secretar trebuie sa aibe studii superioare juridice sau administrative (art.27 din Statut).
  Candidatii la functia de cenzori trebuie sa aibe studii superioare economice.
 • o persoana poate sa-si depuna candidatura pentru o singura functie sindicala prevazuta in Comitetul Sindical (1 presedinte sindicat, 1 prim-vicepresedinte, 2 vicepresedinti si 1 secretar) si in Comisia de Cenzori (1 presedinte si 2 membri).
  Pentru functia de presedinte de sindicat si membru in comisia de cenzori (presedinte al Comisiei de cenzori si 2 membri) poate candida oricare dintre membri de sindicat.
  Pentru urmatoarele functii din Comitetul Sindical: 1 prim-vicepresedinte, 2 vicepresedinti si 1 secretar pot candida numai cei care su fost desemnati responsabili sindicali de catre grupele sindicale.
  Persoanele care ocupa in prezent functii de conducere sunt de drept reeligibile in functii, acestia putand sa-si depuna candidatura personal, printr-o adresa depusa/transmisa la sindicat.
 • alegerile pentru functiile de Presedinte al sindicatului, de membri in Comisia de cenzori (1 presedinte, 2 membri) si de membri in Comitetului Sindical (1 prim-vicepresedinte, 2 vicepresedinti, 1 secretar), se desfasoara la aceeasi data (27 octombrie 2017), intr-un SINGUR TUR DE SCRUTIN.
  Este considerat ales pentru functia pentru care a candidat, cel care obtine cel mai mare numar de voturi valabil exprimate, indiferent de numarul acestor voturi.
 • VA DORIM SUCCES !!!

  Cu respect,
  Jurist Tiberiu Negrei
  Presedinte Sindicat PMT
  Vicepresedinte FNSA

  pdf CONVOCATOR Adunare Generala si Consiliu Sindical 27.oct.2017
  pdf Regulament alegeri sindicat 2017