ACTIUNI PROTEST F.N.S.A. (tabel strangere semnaturi)

STIMATI COLEGI !!!

     FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR DIN ADMINISTRATIE (FNSA) a sesizat (notificat) in scris Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV), prin adresa nr. 36/13.06.2016 (atasata), DECLANSAREA CONFLICTULUI DE MUNCA LA NIVEL DE SECTOR DE ACTIVITATE “ADMINISTRATIE PUBLICA”, ca urmare a refuzului Guvernului Romaniei de a solutiona revendicarile salariatilor din primariile si consiliile judetene (procedura conciliere).

     Citam din adresa nr. 36/13.06.2016:
“In conditiile in care niciuna din revendicarile noastre nu au fost solutionate in mod favorabil de catre Guvernul Romaniei, dimpotriva, prin adoptarea OUG nr. 20/2016 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, personalul care îsi desfasoara activitatea în consiliile judetene si primariile de pe întreg teritoriul tarii a fost vadit discriminat în raport cu angajatii din administratia centrala (care au beneficiat de cresteri salariale de pâna la 70%),
Constatând dezinteresul manifestat de catre reprezentantii Guvernului României fata de problemele majore cu care se confrunta salariatii din sectorul nostru de activitate si fata de situatia disperata în care se afla acestia ca urmare a faptului ca sunt si ramân cea mai slab platita si discriminata categorie de salariati din sistemul bugetar,
FNSA a hotarat declansarea conflictului colectiv de munca.

     Revendicarile FNSA:
1. Acordarea normei de hrana pentru toti salariatii din administratia publica locala – acolo unde resursele bugetare permit acest lucru. Prin aceasta modificare legislativa se elimina discriminarile ca din acelasi buget local al unei institutii, unii salariati primesc acest drept iar altii nu.
2. Acordarea voucherelor de vacanta pentru salariatii din administratia publica locala.
3. Tinând cont de faptul ca salariile functionarilor publici si ale personalului contractual din administratia publica locala sunt mai mici decât cele din administratia publica centrala, majoritatea angajatilor din administratia publica locala având venituri salariale brute apropiate ca valoare sau chiar egale cu salariul minim brut pe economie (1.250 lei de la 01 mai 2016), solicitam majorarea salariilor de baza ale functionarilor publici si ale personalului contractual din administratia publica locala cu 25 %.
4. Eliminarea în totalitate a Art 3 indice 1 alin (4) din OUG nr. 20/2016.”

In temeiul art.168 si urmatoarele din Legea nr. 62/2011, va solicitam sa luati act de prezenta notificare privind declasarea conflictului de munca la nivelul sectorului de activitate – administratie publica si sa dispuneti convocarea procedurii de conciliere in conditiile legii.
In cazul refuzului concilierii conflictului ori in cazul in care nu se va ajunge la un acord privind revendicarile noastre, Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie va proceda la declansarea si organizarea actiunilor de protest, care vor culmina cu greva generala pe termen nelimitat si vor bloca activitatea in administratia publica locala, dupa cum urmeaza:
– greva generala de o ora în data de 05.07.2016;
– greva generala de o zi în data de 12.07.2016;
– greva generala pe termen nelimitat începând cu data de 19.07.2016.”

     IMPORTANT !!!
     Avand in vedere cele de mai sus si inscrisurile atasate, va rugam sa transmiteti pana la data de 30.06.2015 (joi), ora 15 la sediul sindicatului din Timisoara, pe fax: 0256/247488, 0256/247487 sau email: moc.oohay@mitidnis, moc.liamg@mitidnis, TABELUL NOMINAL CU SEMNATURI in vederea participarii la actiunile de protest organizate de FNSA (modelul atasat).

Va multumim.

Jurist Negrei Tiberiu
Presedinte Sindicat PMT
Vicepresedinte FNSA
0729085938

doc Tabel Semnaturi
pdf Comunicat greva 14.06.2016
pdf Comunicat FNSA procedura conciliere si conflict de munca 13.06.2016