CONVOCATOR sedinta Consiliu Sindical 01 iulie 2016 (vineri), ora 14

     CONVOCATOR
     In conformitate cu prevederile art.24 si art.25 din STATUTUL sindicatului, va convocam sa participati la sedinta CONSILIULUI SINDICAL care va avea loc in data de 01 iulie 2016 (vineri), intre orele 14,00 – 16,00 la Primaria Municipiului Timisoara, Bd. C.D.Loga nr.1, jud. Timis, in sala de sedinte a Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
     Consiliul Sindical se compune din cei 5 membri ai Comitetului Sindical si cate 1 responsabil sindical de la grupele sindicale din institutiile publice, directiile ori serviciile publice cu personalitate juridica.
     In caz de nestatutaritate (lipsa cvorum), se convoca din nou CONSILIUL SINDICAL, pentru aceeasi data, in aceeasi locatie, pentru ora 14,15.

     ORDINEA DE ZI:
     1. Analiza strangerii de semnaturi in vederea participarii la actiunile de protest organizate de catre Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie (FNSA):
          – greva generala de o ora in data de 05.07.2016 (o ora intrerupta activitatea),
          – greva generala de o zi in data de 12.07.2016 (o zi intrerupta activitatea),
          – greva generala pe termen nelimitat incepand cu data de 19.07.2016 (intreruperea activitatii);
     2. Raportul de activitate al presedintelui sindicatului pe sem. II 2015 si pe sem. I 2016;
     3. Raportul financiar pe anul 2015;
     4. Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2015;
     5. Aprobarea bugetului sindicatului pe anul 2016;
     6. Demersuri la instantele de judecata;
     7. Diverse.

Presedinte SINDICAT
Jurist Tiberiu Negrei

     IMPORTANT:
     1. Avand in vedere pct. 1 de pe ordinea de zi, va rugam sa transmiteti pana la data de 30.06.2015 (joi), ora 15 la sediul sindicatului din Timisoara, pe fax: 0256/247488, 0256/247487 sau email: moc.oohay@mitidnis, moc.liamg@mitidnis, TABELUL NOMINAL CU SEMNATURI in vederea participarii la actiunile de protest organizate de FNSA (modelul atasat).

     2. De la fiecare primarie, respectiv serviciu public aflat in subordinea consiliului local, va participa, la sedinta Consiliului Sindical din data de 01 iulie 2016 (vineri), responsabilul sindical (sau alt membru de sindicat, acolo unde nu a fost desemnat responsabilul sindical);

     3. Fiecare responsabil sindical va prezenta pana/sau la sedinta Consiliului Sindical din data de 01 iulie 2016, in scris, o INFORMARE cu privire la:
          a- daca in urma controlului Curtii de Conturi, angajatorul a emis dispozitii de imputare/sau de recalculare a salariilor (in acest caz dispozitiile de imputare/sau de recalculare a salariilor trebuie transmise urgent la sindicat pentru a fi contestate in termenul legal);
          b- punerea in executare a hotararilor judecatoresti cu privire la unele drepturi banesti:
De exemplu, cu privire la sporul de dispozitiv:
– daca a fost achitat integral, conform hotararilor judecatoresti irevocabile sau daca exista restante neachitate;
– daca a fost inclus in salariu, conform Legii nr.330/2009 si a OUG nr. 1/2010 (ca suma compensatorie);
– daca in prezent este mentinut in salariu.

     4. Potrivit Statutului sindicatului:
          a) sedintele Consiliului Sindical sunt considerate statutar intrunite daca sunt prezenti:
               – 2/3 din totalul membrilor Consiliului Sindical, la prima convocare;
               – 1/2 din totalul membrilor Consiliului Sindical, la a doua convocare.
          b) atat la prima convocare cat si la a doua convocare, delegatii care, din orice motiv, nu pot participa personal, pot da imputernicire scrisa oricarui alt membru de sindicat, indiferent de functia acestuia, sa-l reprezinte si sa voteze in cadrul Consiliului Sindical.

     5. Formularul tipizat de imputernicire pentru responsabilii sindicali care nu vor putea fi prezenti la sedinta din 01 iulie 2016 este ANEXAT prezentei convocari;

     6. VA RUGAM SA NE CONFIRMATI PREZENTA DVS. la sedinta Consiliului Sindical din data de 01 iulie 2016 (vineri), PANA CEL TARZIU JOI, 30 iunie 2016, ora 15,00, la fax: 0256/247.488, 0256/247.487 sau mail: moc.oohay@mitidnis, moc.liamg@mitidnis;

     7. In cazul in care dupa prima convocare, din numarul confirmarilor de participare la sedinta Consiliului Sindical din 01 iulie 2016, rezulta lipsa cvorumului de 2/3 din totalul membrilor Consiliului Sindical, pentru ca sedinta sa nu fie nestatutara se face o a doua convocare a Consiliului Sindical in sedinta, pentru aceeasi data 01 iulie 2016, ora 14,15.

Cu stima,
Jurist NEGREI TIBERIU
Presedinte SINDICAT PMT
0729085938

doc Imputernicire Sedinta C.S.
pdf Tabel semnaturi
pdf Comunicat FNSA Guvernul Romaniei desconsidera salariatii din administratia publica locala