CONVOCATOR Adunare Generala si Consiliu Sindical in data de 27 octombrie 2021 ora 11:00 – Complex Hotelier Phoenix Buzias

CONVOCATOR

In conformitate cu Hotararea nr. 1 / 24.09.2021 a Consiliului Sindical privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru functiile de conducere / coordonare din cadrul sindicatului (postata pe site-ul sindicatului www.sinditim.ro) si cu prevederile art. 25 din STATUTUL sindicatului;

Va convocam sa participati la sedinta ADUNARII GENERALE si la sedinta CONSILIULUI SINDICAL care vor avea loc in data de 27.10.2021 (miercuri), ora 11:00 la Complexul Hotelier Phoenix din loc. Buzias, str. Avram Iancu nr. 13, jud. Timis, in sala de conferinte.

In caz de nestatutaritate se convoaca ADUNAREA GENERALA si CONSILIUL SINDICAL in sedinta EXTRAORDINARA la ora 11:15 in aceeasi zi si in aceeasi locatie.

Adunarea Generala este organul suprem de conducere al sindicatului, fiecare grupa sindicala (asa cum este definita prin art. 23 din statutul sindicatului) avand dreptul sa fie reprezentata de cel putin 1 delegat la Adunarea Generala (norma generala de reprezentare este de 1 delegat la 50 de membri cotizanti).

Consiliul Sindical se compune din cei 3 membri ai Comitetului Sindical si cate 1 responsabil sindical de la grupele sindicale din institutiile publice, directiile ori serviciile publice cu personalitate juridica.

ORDINEA DE ZI

 1. Raport de activitate al presedintelui de sindicat;
 2. Prezentarea situatiei financiare a sindicatului (perioada 01.01.2020 – 30.06.2021);
 3. Ratificarea de catre Adunarea Generala a executiilor bugetare aprobate, anterior, de Consiliul Sindical;
 4. ALEGEREA de catre Adunarea Generala a Presedintelui Sindicatului si a Comisiei de Cenzori (respectiv a Presedintelui Comisiei de Cenzori si a doi membri);
 5. Validarea nominala, de catre Adunarea Generala, a membrilor Consiliului Sindical;
 6. ALEGEREA de catre Consiliul Sindical, dintre membrii sai, a Comitetului Sindical, repectiv a unui prim-vicepresedinte si un secretar;
 7. Diverse.

Presedinte Sindicat PMT,
Jurist TIBERIU NEGREI

pdf Convocator Adunare Generala si Consiliu Sindical – 27.10.2021
pdf HCS nr. 1 / 24.09.2021 – Regulament alegeri – 27.10.2021
pdf Oferta 26 – 27 oct 2021 – Sindicat PMT

CONVOCATOR sedinta Consiliu Sindical 24 septembrie 2021 (vineri), ora 14:00

CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile art.24 si art.25 din STATUTUL sindicatului, va convocam sa participati la sedinta CONSILIULUI SINDICAL care va avea loc in data de 24 septembrie 2021 (vineri), incepand cu ora 14:00 la biroul Sindicatului PMT din Timisoara, str. 20 Decembrie 1989, nr. 2, ap. 10 (tasta 1 interfon) – in spatele Primariei Municipiului Timisoara.

Consiliul Sindical se compune din cei 3 membri ai Comitetului Sindical si cate 1 responsabil sindical de la grupele sindicale din institutiile publice, directiile ori serviciile publice cu personalitate juridica.

In caz de nestatutaritate (lipsa cvorum), se convoca din nou CONSILIUL SINDICAL, pentru aceeasi data, in aceeasi locatie, pentru ora 14:15.

ORDINEA DE ZI

 1. Aprobarea REGULAMENTULUI privind organizarea si desfasurarea ALEGERILOR pentru functiile de conducere / coordonare din cadrul sindicatului (proiect anexat);
 2. Raportul de activitate al presedintelui sindicatului pe sem. II 2020 si sem. I 2021;
 3. Raportul financiar pe anul 2020 si pe sem. I 2021;
 4. Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2020;
 5. Aprobarea bugetului sindicatului pe anul 2021;
 6. Demersuri la instantele de judecata;
 7. Reluarea / declansarea actiunilor de protest ale C.N.S. Cartel Alfa;
 8. Repartizarea cardurilor LUKOIL membrilor de sindicat;
 9. Diverse.

Prezentul CONVOCATOR a fost transmis pe e-mail si postat pe site-ul sindicatului in data de 02.09.2021.

IMPORTANT

 1. Avand in vedere pct. 1 de pe ordinea de zi, IN VEDEREA ACTUALIZARII NUMARULUI DE MEMBRI DE SINDICAT, va rugam sa transmiteti / comunicati pana la sedinta Consiliului Sindical din data de 24 septembrie 2021 (vineri), la sediul sindicatului din Timisoara (pe e-mail sau fax), un TABEL cu numele tuturor membrilor de sindicat din institutie la data de 01.09.2021, cu precizarea si a numarului total de angajati din institutie;
 2. Avand in vedere pct. 8 de pe ordinea de zi, IN VEDEREA REPARTIZARII cardurilor LUKOIL membrilor de sindicat care inca nu au intrat in posesia acestora, va rugam sa transmiteti / comunicati pana la sedinta Consiliului Sindical din data de 24 septembrie 2021 (vineri), la sediul sindicatului din Timisoara (pe e-mail sau fax), statul de plata pe luna august 2021 sau fluturasii de salariu pe luna august 2021;
 3. De la fiecare primarie, respectiv serviciu public aflat in subordinea consiliului local, va participa, la sedinta Consiliului Sindical din data de 24 septembrie 2021 (vineri), responsabilul sindical (sau alt membru de sindicat, acolo unde nu a fost desemnat responsabilul sindical);
 4. Potrivit Statutului sindicatului:
  1. sedintele Consiliului Sindical sunt considerate statutar intrunite daca sunt prezenti:
   • 2/3 din totalul membrilor Consiliului Sindical, la prima convocare;
   • 1/2 din totalul membrilor Consiliului Sindical, la a doua convocare.
  2. atat la prima convocare cat si la a doua convocare, delegatii care, din orice motiv, nu pot participa personal, pot da imputernicire scrisa oricarui alt membru de sindicat, indiferent de functia acestuia, sa-l reprezinte si sa voteze in cadrul Consiliului Sindical.
 5. Formularul tipizat de imputernicire pentru responsabilii sindicali care nu vor putea fi prezenti la sedinta din 24 septembrie 2021 este ANEXAT prezentei convocari;
 6. VA RUGAM SA NE CONFIRMATI PREZENTA DVS. la sedinta Consiliului Sindical din data de 24 septembrie 2021 (vineri), PANA CEL TARZIU JOI, 23 septembrie 2021, ora 16:00, pe e-mail sau fax;
 7. In cazul in care dupa prima convocare, din numarul confirmarilor de participare la sedinta Consiliului Sindical din 24 septembrie 2021, rezulta lipsa cvorumului de 2/3 din totalul membrilor Consiliului Sindical, pentru ca sedinta sa nu fie nestatutara se face o a doua convocare a Consiliului Sindical in sedinta, pentru aceeasi data 24 septembrie 2021, ora 14:15.

Presedinte Sindicat PMT
Jurist Tiberiu Negrei

pdf Convocator sedinta Consiliul Sindical
pdf Proiect regulament alegeri
pdf Imputernicire sedinta Consiliul Sindical

Situatie rezervari apartamente Mamaia la 17 august 2021

Stimati colegi!

Va informam ca toate cele 6 apartamente ale sindicatului de la MAMAIA au fost pregatite sa-si primeasca oaspetii in anul 2021.

Incepand cu data 01.04.2021 au acces la rezervare atat membrii Sindicatului PMT (inclusiv colaboratorii sindicatului si membrii de sindicat pensionati) cat si membrii altor sindicate (din FNSA, CNS Cartel ALFA si alte structuri sindicale).

Pentru toti cei interesati sa faca rezervari in urmatoarea perioada, au ramas apartamente libere, astfel:

Perioada Apartamente libere
30 august – 6 septembrie 1
6 septembrie – 13 septembrie 4
13 septembrie – 20 septembrie 6
20 septembrie – 27 septembrie 6
27 septembrie – 4 octombrie 6

Mai multe informatii gasiti aici (formulare cerere de rezervare, liste preturi, etc).
La rubrica SLOTURI LIBERE SUNNY LAKE SINDICAT de pe site pot fi vizualizate toate rezervarile (culoarea rosie reprezinta rezervarile, culoarea verde reprezinta locurile libere).
ATENTIE!!! Sistemul este pe principiul primul venit – primul servit (in limita locurilor disponibile).